מזונות קטינים

סוגיית מזונות, קטינים הינה סוגיה משמעותית ומורכבת, שכן במרבית מקרי הגירושין או הפירוד רמת החיים צפויה לרדת, ויש לוודא שגם לאחר הגירושין ניתן יהיה לספק לקטינים את מלוא צורכיהם והחיים להם הורגלו.

כל קטין זכאי למזונות מהוריו, ובקביעת מזונות קטינים, נלקחים בחשבון קריטריונים שונים, לרבות צרכיהם ההכרחיים של הקטינים, גיל הקטינים, זמני השהות של הקטינים עם כל אחד מההורים, הכנסות ההורים מכל המקורות ורמת החיים בה הורגלה המשפחה.

הבסיס המשפטי לחיוב הורה במזונות ילדיו הקטינים הינו החוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), התשי”ט-1959. סעיף 3 לחוק קובע כי אדם חייב במזונות ילדיו הקטינים בהתאם להוראות הדין האישי החל עליו, והוראות חוק זה לא יחולו על מזונות אלה.

במקרה של יהודים בישראל, הדין האישי הינו הדין העברי (ההלכה) אשר על פיו החיוב במזונות ילדים (שאינו מדין צדקה) חל באופן אבסולוטי על האב, ועליו בלבד.

לעניין חיוב ההורה במזונות ושאלת היקף החיוב, בדין העברי קיימת חלוקה ל-3 קבוצות גיל:

– קטינים בגילאי 0-6 שנים המכונים “קטני קטינים”- חובת האב לזון את הקטינים ולספק את צרכיהם ההכרחיים מוחלטת.

– קטינים בגילאי 6-15 שנים- חובת האב לזון את ילדיו הקטינים מוחלטת באשר לצרכיהם ההכרחיים של הקטינים; וכאשר המזונות הינם מדין צדקה, החובה לזון את הקטינים חלה על שני ההורים.

– קטינים בגילאי 15-18- צורכיהם והוצאותיהם של הקטינים הם מדין צדקה ולפיכך החובה לזון אותם חלה על שני ההורים.

במקרה בו לא חל על הורה כל דין אישי (חסר דת) או כאשר על-פי הדין האישי החל עליו ההורה אינו חייב במזונות, חיוב ההורה במזונות ילדיו הקטינים וילדיו הקטינים של בן-זוגו הינו על-פי הוראות חוק זה.

בשנת 2017  ניתן פסק דינו של בית המשפט העליון בבע”מ 919/15 בעניין מזונות קטינים, ודבר נפל בישראל – עד לפסק הדין, במקרה של פירוד או גירושין, כל אב בישראל היה מחוייב לבדו בתשלום מזונות הקטינים, בין אם היה מקיים עימם זמני שהות מצומצמים, בין אם היה מקיים עימם זמני שהות נרחבים, ואף במקרים שההורים קיימו ביניהם חלוקה שוויונית של זמני השהות עם הקטינים.

במצב זה, הלכה למעשה, אבות רבים נשאו בכפל מזונות, כאשר מעבר לתשלום עבור הוצאות הקטינים וצורכיהם בזמני השהות שלו עימם, נשאו האבות בתשלום האמור גם בגין הוצאות הקטינים וצורכיהם בזמני השהות של האם, כלומר כאשר הקטינים שוהים בבית האם.

בפסק דינו מחודש 07/2017 קבע בית המשפט העליון הלכה חדשה, לפיה החובה לשאת במזונותיהם של קטינים מגיל 6 שנים ומעלה, חלה על שני ההורים, כך שכיום גם על האם חלה החובה לשאת במזונות הקטינים, זאת בהתאם לחלוקת זמני השהות שלה עם הקטינים וליכולתה הכלכלית.

שאלת גובה המזונות בהם יחויב כל אחד מן ההורים, נקבעת על-פי זמני השהות של כל הורה עם הקטין, צורכי הקטין ויכולתו הכלכלית של ההורה מכל המקורות העומדים לרשותו.

בהתאם להלכת בע”מ 919/15, במצב בו מתקיימת בין ההורים חלוקה שוויונית של זמני השהות עם הקטינים והכנסת ההורים דומה, בית המשפט לענייני משפחה לא יפסוק כל סכום למזונות הקטינים. אולם, ככל וקיים פער בהכנסות ההורים ו/או בהינתן שזמני השהות עם הקטינים מתחלקים באופן שווה בין ההורים, ההורה בעל ההכנסה הגבוהה עשוי להיות מחוייב בתשלום דמי מזונות להורה השני, אך גובהם של דמי המזונות נמוכים מהסכומים שבעבר היו מוטלים על האבות עד להלכת בע”מ 919/15.

סוגיית דמי המדור והוצאותיהם החריגות של הקטינים

דמי המדור הוא תשלום בגין שכר דירה או משכנתא על דירת מגורים של ההורה עימו שוהים הקטינים במרבית הזמן, כאשר בתי המשפט לענייני משפחה נהגו לחייב את האב באחוז קבוע מדמי המדור החודשי בהתאם למספר הקטינים.

לאור ההלכה החדשה, היוצרת מצב משפטי של שוויון בנטל, במצב בו חלוקת זמני השהות בין ההורים עם הקטינים שוויונית ורמת ההכנסה דומה, אין פוסקים דמי מדור מהורה אחד לאחר.

כמו כן, לאחר ההלכה החדשה ולאורה, מסווגים את הוצאות הילדים להוצאות תלויות שהות – הוצאות שוטפות של הקטינים בהן נושא ההורה עימו הם שוהים, ולהוצאות שאינן תלויות שהות – הוצאות בהן יחלקו ההורים בהתאם לגובה הכנסתם.

סוגיית מזונות הקטינים הינה סוגייה מורכבת וההכרעה בה נקבעת לאורם של שיקולים רבים, ובראשם “עיקרון טובת הילד”, ובכל מקרה אין מדובר במתמטיקה פשוטה.

משרדנו בעל ניסיון עשיר ורב שנים בתחום דיני המשפחה, ובעל הצלחות כבירות בייצוג בתיקי מזונות, במסגרתם, לאחר ההלכה החדשה, הצליח משרדנו לבטל את חיוב המזונות לאב גם לקטינים מתחת לגיל 6 שנים, להגדיל את סכום המזונות לקטינים שגילם מעל 6 שנים וכיוב’.

אנו מעניקות שירות משפטי מקצועי, תוך בניית אסטרטגיה יצירתית בהתאם לנסיבותיו של כל מקרה, ומתן יחס אישי, ליווי צמוד וזמינות מירבית לכל אחד מלקוחותינו.

בטרם תקבלו כל החלטה מומלץ להיוועץ בעורך-דין מומחה בתחום דיני המשפחה.

לתיאום פגישת ייעוץ, הנכם מוזמנים ליצור קשר עם משרדנו.

יש לכם שאלות? רוצים להתייעץ איתנו?

השאירו פרטים ונחזור איכם בהקדם