כתובה

כאשר בני זוג יהודים נישאים על-פי ההלכה היהודית, נישואין כדת משה וישראל, טרם עריכת טקס החופה, הבעל המיועד חותם על כתובה בנוכחות שני עדים, ולאחר החופה הכתובה נמסרת למשמרת בידי האישה.

מהי כתובה

הכתובה הינה מסמך משפטי מחייב, במסגרתו הבעל נוטל על עצמו התחייבויות וחובות כלפי האישה, לרבות לדאוג לצרכיה השוטפים, לקורת גג מעל ראשה ולקיום יחסי מין עמה, תוך שהוא נוקב בסכום כסף הנכתב בכתובה.

מרבית החתנים אינם יודעים, אך סכום הכסף לו הם מתחייבים בכתובה נועד למקרים בהם לא יעמדו בחובותיהם כלפי האישה או במקרה של פטירתם.

על-פי הדין, הכתובה הינה מסמך משפטי מחייב, אשר מכוחו ניתן לחייב את הבעל בתשלום סכום הכתובה במקרה של גירושין, ולפיכך על הבעל לשקול היטב את הסכום שברצונו לציין בכתובה.

גם היום, ולמרות מעמדה המשפטי המחייב של הכתובה, גברים רבים עדיין אינם מודעים או מבינים כי הכתובה – שבהתאם להלכה הינה “שטר קניין” של האישה, הינה מעין הסכם בעל תוקף משפטי מחייב- וכך, בעת הקראת הכתובה במעמד עריכת החופה, חתנים רבים מפריזים ונוקבים בסכומי כסף בלתי ריאליים.

הכתובה כוללת כמה חלקים:

1. עיקר הכתובה– זהו סכום הכתובה אותו מתחייב הבעל לשלם לאישה עם פקיעת הנישואין, הן במקרה של גירושין והן במקרה של פטירת הבעל. על-פי הדין עברי, ישנו סכום מינימלי מחייב בסך של 200 זוזים, ללא קשר לסכום שנקב בו הבעל; וגם אם הבעל נקב בכתובה בסכום נמוך יותר, הוא יחוייב בתשלום הסכום המינמלי בסך הנ”ל.

2. תוספת כתובה– לבחירתו של הבעל, הוא יכול לנקוב בסכום גבוה מהסכום המינימלי, כאשר דין הסכומים שבתוספת הכתובה כדין עיקר הכתובה, כך שאם יחוייב הבעל בתשלום הכתובה, הוא יחוייב על-פי הסכומים הנקובים בעיקר הכתובה ובתוספת כתובה.

3. נדוניה– חלק נוסף בכתובה מוקדש לרכוש ונכסים שהאישה הביאה עימה לנישואין. על-פי הדין העברי, במקרה של גירושין, הבעל מחוייב להשיב לאישה את רכוש האישה שעבר לידיו במהלך הנישואין.

הכתובה היא למעשה מעין הסכם, אשר כל זמן שהנישואין נמשכים כסדרם אין לו שום תפקיד או משמעות; אולם ככל ש”ההסכם” מופר, כלומר הבעל לא עומד בהתחייבויותיו כלפי אשתו, הכתובה משמעותית ורלבנטית, כך שהבעל יחוייב בתשלום לאישה בהתאם למפורט בכתובה. חיוב הבעל אינו אוטומטי, אלא על האישה המבקשת לממש את זכויותיה על-פי הכתובה להגיש תביעה מתאימה לבית הדין הרבני.

כתובה ריאלית

ישנם מקרים בהם הסכום הנקוב בכתובה גבוה מאד ובלתי ריאלי, כך שבמהלך בירור תביעת הכתובה, וכאשר נוכח בית הדין הרבני כי הבעל לא התכוון לסכום הנקוב בכתובה ו/או שסכום הכתובה גבוה ומעבר ליכולתו הכלכלית של הבעל, ייתכן כי בית הדין הרבני ייקבע סכום נמוך יותר או אף יפטור את הבעל מכל תשלום. בית הדין הרבני יכול להתערב גם במקרה הפוך. במקרה בו נמצא כי סכום הכתובה נמוך משמעותית מרמת החיים של בני הזוג ומיכולתו הכלכלית של הבעל, ייתכן כי בית הדין הרבני ייקבע כי על הבעל לשלם לאישה בגין כתובתה סכום גבוה יותר מהסכום הנקוב בה.

תביעת כתובה קשורה בענייני נישואין וגירושין, ולכן הסמכות הבלעדית לדון בה נתונה לבתי הדין הרבניים, כאשר מדובר בתביעה משפטית לכל דבר ועניין. תביעת כתובה הינה תביעה כספית נפרדת שיש להגיש לבית הדין הרבני במסגרת הליכי הגירשין.

שלילת כתובה

זכאותה של האישה לכתובתה במקרה של גירושין אינה מוחלטת, ובמקרים בהם יוכיח הבעל כי הגירושין נובעים מהאישה ו/או נגרמו בשל מעשיה, דהיינו כי עומדת לו עילת גירושין תקפה, אזי ייתכן כי תישלל מהאישה זכותה לקבלת הכתובה; כך למשל במקרים בהם האישה בגדה (“זנתה תחת בעלה”), או שאינה מקיימת עימו יחסי מין ו/או אינה ממלאת את חובותיה האחרות הנובעות מהנישואין (“מורדת”), וכן התנהגויות נוספות של האישה המקימות לבעל עילת גירושין.

כאשר הבעל פותח את הליך הגירושין ובמסגרתו הוא טוען כי יש לשלול מן האישה את כתובתה, נטל ההוכחה כי עומדת לו עילת גירושין תקפה, רובץ על כתפיו.

בנוסף, האישה עלולה להפסיד את כתובתה במקרה בו היא זו שפתחה את הליך הגירושין, שכן לכאורה הסיבה לפירוק התא המשפחתי נעוצה בה. יחד עם זאת, ייתכן כי האישה נאלצה לפתוח את הליך הגירושין ו/או לעזוב את בית המגורים המשותף בשל סיבות מוצדקות, ובמקרה כזה לא תישלל ממנה כתובתה, אולם נטל ההוכחה באשר לסיבות שהובילו אותה לפתיחת הליך הגירושין רובץ על כתפיה.

כאשר הגירושין הם בהסכמת בני הזוג, שאינם חפצים עוד בנישואין מסיבות של אי התאמה ומבלי שאחד מהם “אשם” בפירוק התא המשפחתי, בני הזוג מוגדרים בבית הדין הרבני “מורדים זה על זה”. במקרה של “מורדים זה על זה” האישה תהא זכאית לעיקר הכתובה בלבד ולא תוכל לקבל את הסכום שבתוספת הכתובה.

ככלל, תשלום הכתובה ישולם לאישה לאחר הגירושין, שכן משמעותו של חיוב הבעל בכתובה הינו תשלום הכתובה לאישה במקרה של גירושין, אך ייתכנו נסיבות בהן ניתן לתבוע ולקבל את כספי הכתובה טרם מועד הגט.

משרדנו בעל ניסיון עשיר ורב שנים בניהול תיקי גירושין רגישים מאוד, אנו מעניקות שירות משפטי מקצועי בהתאם לנסיבותיו של כל מקרה בהתאם לרצון הלקוח, תוך מתן יחס, ליווי אישי וזמינות מירבית.

אנו מאמינות כי כל לקוח הוא עולם ומלואו, ומשרדנו מתכנן, מנווט ומנהל כל תיק בחוכמה ובמקצועיות, תוך בניית אסטרטגיה משפטית נכונה בהתאם לנסיבותיו הספציפיות של כל מקרה ומקרה ולדין הנוהג.

בטרם תקבלו כל החלטה מומלץ להיוועץ בעורך-דין מומחה בתחום דיני המשפחה.

לתיאום פגישת ייעוץ, הנכם מוזמנים ליצור קשר עם משרדנו.

יש לכם שאלות? רוצים להתייעץ איתנו?

השאירו פרטים ונחזור איכם בהקדם