יפוי כח מתמשך

יפוי כוח מתמשך הינו מסמך משפטי המהווה חלופה למינוי אפוטרופוס. במסגרת עריכת יפוי כוח מתמשך, באפשרותו של כל אדם בגיר וכשיר משפטית, לקבוע מי יטפל בענייניו בעתיד, אם וכאשר לא יוכל לטפל בהם בעצמו.

יפוי כוח מתמשך יכול להתייחס לעניינים רפואיים, אישיים או רכושיים – או לחלק מהם, והוא יכול לכלול גם “הנחיות מקדימות”, בהן יבהיר מייפה הכוח הממנה איך הוא מבקש ממיופה הכוח לפעול בעתיד בענייניו.

במסגרת יפוי הכוח, מיופה כוח, מקבל סמכויות לפעול בעתיד בשם מי שייפה את כוחו, זאת כאשר אותו האדם לא יכול עוד לדאוג לענייניו ולא יכול עוד לקבל או לבצע החלטות הנוגעות לענייניו בעצמו. ניתן למנות כמיופה כוח רק מי שמלאו לו 18 שנים (לרבות אדם עם מוגבלות) באמצעות מילוי טופס קבוע שהוגדר במסגרת תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.

 

הממנה רשאי לקבוע כניסה  מיידית לתוקף של יפוי הכוח המתמשך בענייני רכוש, דבר שמייתר וחוסך את הצורך בעריכת יפוי כוח כללי נוטריוני שיהיה בתוקף עד אובדן הצלילות (כמובן שעם הפיכת הממנה לבלתי כשיר, חובה להכניס לתוקף את יפוי הכוח המתמשך).

יפוי כוח מתמשך נכנס לתוקף רק כאשר הממנה אינו יכול יותר להחליט עבור עצמו. במקרה כזה ניהול ענייניו של הממנה עובר לאדם, או יותר, שמונו על ידי הממנה מדעת ובהיותו צלול. זכויות מיופה כוח כוללות החלטות בעניינים אישיים הנוגעים לרווחתו האישית של האדם הממנה בצרכי היומיום, כמו מקום מגוריו, בריאותו, החלטות הקשורות לעניינים גופניים, נפשיים וחברתיים.

בהתאם לרצונו של הממנה, ניתן גם להגביל ולקבוע את סמכויותיו של מיופה הכוח לענייני בריאות בלבד, ולצורך כך יש למנות אדם בגיר בעל כשירות, אשר מסוגל להבין את המשמעות של נתינת יפוי הכוח, מטרותיו ותוצאותיו.

תכלית התיקון בהקשר של מתן יפוי כוח מתמשך, היא שיפוי הכוח יינתן על ידי אדם כשיר, וייכנס לתוקף כאשר אותו אדם יאבד את יכולתו לקבל החלטות בעניינו. הרציונאל העומד בבסיס יפוי הכוח המתמשך הינו הגנה על כבודו וכיבוד רצונו של הפרט והאוטונומיה שלו עד כמה שרק ניתן, במקום שלילתם באמצעות מינוי אפוטרופוס.

סוגי העניינים בהם ממנה יוכל ליפות את כוחו של ממונה, במסגרת יפוי כוח מתמשך

סמכויות מיופה הכוח רחבות ביותר והן נועדו לאפשר למיופה הכוח לפעול כאילו היה האדם שנתן את יפוי הכוח בעצמו, אך בהגבלות נקובות שלא ניתן להתנות עליהן, אפילו אם ירצה בכך נותן יפוי הכוח.

על נותן יפוי הכוח לשקול בכובד ראש עניינים מסויימים ולציין אם ברצונו שמיופה הכוח יוסמך להם, ואם לא עשה כך מראש, ברירת המחדל תהיה העדר סמכות לממונה על-פי יפוי הכוח, בעניינים הבאים: מתן תרומות ומתנות, הלוואות, עסקאות גדולות ופעולות רבות נוספות שהחוק מונה, ואשר יש בעצם קביעתן בחוק משום הדרכה לנותן יפוי הכוח איך לכלכל את החלטותיו בעת מתן יפוי הכוח.

עריכת יפוי כח מתמשך דורשת ליווי מקצועי של עורך דין שהוסמך לעריכתו, כך שככל שהנך חושב על יום המחר ומבקש להיערך לקראתו, על מנת להבטיח את עתידך בהיותך ובעודך צלול וכשיר, יפוי כוח מתמשך הינו פתרון ראוי ונכון להבטחת רצונך בעתיד וניהול עניינך בהתאם להוראותיך.

אנו ממליצות על עריכת יפוי כוח מתמשך, שהינו אמצעי משפטי המאפשר לאדם לקבוע בהיותו צלול וכשיר מה ייעשה ברכושו, בענייניו האישיים וכיצד יטופלו ויתקבלו החלטות בענייניו הבריאותיים.

משרדנו מוסמך בעריכת יפוי כוח מתמשך, אנו מעניקות שירות משפטי מקצועי בהתאם לנסיבותיו של כל מקרה בהתאם לרצון הלקוח, תוך מתן יחס, ליווי אישי וזמינות מירבית.

בטרם תקבלו כל החלטה מומלץ להיוועץ בעורך-דין מומחה בתחום דיני המשפחה ומוסמך בעריכת יפוי כוח מתמשך.

לתיאום פגישת ייעוץ, הנכם מוזמנים ליצור קשר עם משרדנו.

יש לכם שאלות? רוצים להתייעץ איתנו?

השאירו פרטים ונחזור איכם בהקדם