דיני תאגידים

משרדנו מתמחה בתחום דיני תאגידים על רבדיו וייצוג חברות לאורך כל חייהן, החל משלב התכנון העסקי, בחירת המסגרת המשפטית המתאימה (למשל חברה פרטית, שותפות, עמותה), הקמתה ומתן ליווי וייעוץ שוטף לפעילות החברה, לרבות עריכת מסמכי חברה, חוזים, הסכמי עבודה, ניהול הליכים משפטיים, התנהלות מול בעלי התפקידים בחברה (בעלי מניות, דירקטורים) ודיווח לרשם החברות.

מהו תאגיד

תאגיד הוא התאגדות של פרטים לגוף אחד בעל מטרות משותפות, אשר מהווה יישות משפטית עצמאית ונפרדת, בעלת זכויות וחובות. זכויות התאגיד וחובותיו עומדים בפני עצמם ובנפרד מזכויות וחובות הפרטים המרכיבים את התאגיד, כאשר התאגיד יכול לבצע פעולות משפטיות, לתבוע ולהיתבע.

קיימים סוגים שונים של תאגידים: אגודה שיתופית רשומה, שותפות רשומה, עמותה, חברה – שהינה התאגיד הנפוץ ביותר.

חברות

סעיף 2 לחוק החברות, תשנ”ט- 1999, קובע כי כל אדם רשאי לייסד חברה ובלבד שמטרת החברה אינה נוגדת את החוק, בלתי מוסרית או אינה נוגדת את תקנת הציבור.

חברה היא התאגדות של מספר פרטים או גופים בעלי מטרה משותפת, הם בעלי מניות החברה המתאגדים לגוף משפטי נפרד לצורך השגת מטרה משותפת, שעל-פי רוב הינה מטרה עסקית כלכלית והשאת רווחים.

 בהתאם להסכמתם ובכפוף להוראות הדין, מייסדי החברה קובעים מערכת כללים ומנגנון פעילות המתאים למימוש מטרתם, לרבות אופן חלוקת הבעלות בחברה, זכויות וחובות של האורגנים בחברה, מנגנוני פעילות החברה, אופן קבלת החלטות וכל דבר אחר הנוגע לפעילות החברה.

יצוין כי לחברה יכול שיהיה בעל מניות אחד בלבד.

חברה בערבון מוגבל

קיימים סוגים שונים של חברות, הנפוץ ביותר הוא חברה בע”מ, שהינה חברה מוגבלת במניות, כלומר אחריותם המשפטית והכלכלית של בעלי המניות מוגבלת.

באופן עקרוני בעלי המניות בחברה בע”מ נהנים מהגנתו של “מסך ההתאגדות” ואחריותם לחובות החברה מוגבלת, כך שככלל לא ניתן לייחס אותם לבעלי המניות, אלא עד לכדי השקעתם הראשונית בחברה. זהו הרציונאל לקביעת החובה לציין בשמה של כל חברה מוגבלת במניות את ראשי התיבות “בע”מ”, כדי שצדדי ג’ יידעו מראש ובטרם התקשרותם עם החברה כי אחריותם של בעלי מניותיה מוגבלת.

תהליך הקמת חברה ורישומה כרוך בהגשת בקשה ליחידת רשם החברות שברשות התאגידים, בצירוף מסמכי חובה ותשלום אגרה, כאשר כבר בשלב זה נדרשים מייסדי החברה לעריכת מסמכים והסכמים רבים בעלי משמעות משפטית חשובה, למשל הסכם מייסדים, תקנון חברה, הסכם שותפות וכיוב’, אשר הם שקובעים את אופן ניהול החברה, משליכים על פעילותה העסקית של החברה ומערך הזכויות והחובות של החברים בה.

ההחלטה לייסד חברה הינה החלטה עקרונית בעלת משמעות רבה מבחינה משפטית, עסקית וכלכלית, לרבות הוצאות מס, ואין היא בהכרח המסגרת המשפטית הנכונה לניהול עסק מסוים.

שלב הקמת החברה הינו נקודת הזינוק ולאחריה מתחילה החברה את חייה כגוף משפטי עסקי, ובתוך כך הקמת תשתית תפעולית, גיוס כח אדם, התקשרויות עם ספקים ולקוחות, ופעולות יומיומיות רבות נוספות בעלות היבטים משפטיים שונים.

אנו מאמינות כי לתפקודה התקין של החברה ולהצלחתה, מומלץ כי עורך דין מומחה בתחום התאגידים ודיני החוזים ילווה את החברה באופן שוטף.

משרדנו מתמחה בדיני תאגידים וחוזים ובעל ניסיון עשיר בהקמה וייצוג תאגידים ומתן ליווי וייעוץ משפטי שוטף, החל משלב התכנון העסקי ובחירת המסגרת המשפטית הנכונה, דרך הקמת התאגיד וכן במהלך פעילותו, לרבות עריכת מסמכי היסוד ההכרחיים לכל תאגיד, הסכמי עבודה, חוזים, סכסוכים בין בעלי המניות ו/או מול צדדי ג’ וניהול הליכים משפטיים.

אנו מעניקות שירות משפטי מקצועי ויצירתי בהתאם לנסיבותיו של כל מקרה, תוך בניית אסטרטגיה משפטית בהתאם לצורכי ורצון הלקוח, מתן יחס, ליווי אישי וזמינות מירבית.

בטרם תקבלו כל החלטה מומלץ להיוועץ בעורך-דין מומחה בתחום דיני התאגידים וחוזים.

לתיאום פגישת ייעוץ, הנכם מוזמנים ליצור קשר עם משרדנו.

יש לכם שאלות? רוצים להתייעץ איתנו?

השאירו פרטים ונחזור איכם בהקדם

דילוג לתוכן