דיני משפחה

משרדנו מתמחה בתחום הגישור במשפחה ופועל רבות ליצירת שיח בונה בין בני זוג ולהשארות תא משפחתי שלם לאחר הגירושין. במקרים רבים בני זוג העומדים בפני גירושין מסוגלים עדיין לייצר תקשורת חיובית, ובמצבים אלו גישור במשפחה הוא פתרון נכון, יעיל וראוי לכל התא המשפחתי.

גירושין

תביעת גירושין של בני זוג יהודים בישראל, אזרחי ותושבי המינה הינה בסמכות ייחודית של בית הדין הרבני. על פי ההלכה ישנן עילות גירושין המצדיקות את סיומם של חיי הנישואין. לגירושין השפעה על כלל הנושאים המרכזיים העומדים בפני בני זוג (מזונות אישה וקטינים, כתובה, זמני שהות, איזון משאבים וחלוקת רכוש) ועל כן יש לתכנן היטב ולבנות אסטרטגיה כוללת נכונה המותאמת לכל לקוח.

כתובה

מסמך משפטי מחייב שנלווה לקידושין במסגרתו מפורטים התחייבויות הבעל כלפי אשתו, לרבות התחייבותו הכספית במידה ותגורש או תתאלמן. בעל המבקש לגרש את אשתו ללא עילת גירושין מוכחת ידע שיצטרך לשלם את כתובתה.

מזונות ילדים

הדין החל בישראל בעניין מזונות קטינים הינו הדין האישי. על פי הדין העברי החובה לתשלום מזונות ילדים מוטלת ברובה על כתפי האב, וחובת תשלום מזונות על ידי האם הינה משנית ובמקרים ספציפיים ורק אם לאישה כוח כלכלי.

מזונות אישה

מזונות אישה נקבעים על פי הדין האישי של בני הזוג. אישה זכאית למזונותיה כל עוד קשר הנישואין עומד בתוקפו. הכלל ההלכתי המנחה הינו “עולה עימו ואינה יורדת” – מזונות אישה יקבעו על פי רמת החיים אליה הורגלה האישה בבית המשותף לפני פרוץ הסכסוך בין הצדדים, ובהתאם ליחס ההכנסות בין בני הזוג.

אחזקת קטינים

ההורים הינם האפוטרופסים הטבעיים של ילדיהם, לזמני שהות והיקפם חשיבות רבה בבניית הקשר הורה – ילד. ככל שגיל הקטינים צעיר יותר במועד הפירוד, ישנה חשיבות גבוהה יותר לחלוקת זמנים נרחבים בין ההורים וליצירת קשר הורי בריא לקטין עם כל אחד מהוריו.

רכוש

רכושם המשותף של בני זוג הינו כל זכות שנצברה או נוצרה במהלך חיי השיתוף, לרבות כספים, זכויות סוציאליות, נכסי נדל”ן, קניין רוחני, בעלויות בחברות ובעסקים, מוניטין ועוד. ככלל רכוש משותף מתאזן בין הצדדים בחלקים שווים אלא אם התקיימו נסיבות אחרות.

אפוטרופסות

אדם שאינו יכול לדאוג לענייניו בעצמו, זקוק למינוי אפוטרופוס שידאג לו – לגוף, לרכוש או לשניהם יחד. משרדנו מתמחה במגוון הליכים בהתאם לחוק האפוטרופסות והכשרות המשפטית, לרבות מינוי אפוטרופוס לגוף, מינוי אפוטרופוס לרכוש, החלפת אפוטרופוס וכיוצ”ב.

זוגות חד-מיניים

זוגות חד מיניים נאבקים על זכויותיהם במגוון תחומי החיים. משרדנו בעל הניסיון והמקצועיות הנדרשת למתן שרות משפטי מקצועי ויעיל בכל הקשור למימוש זכויות והשוואתם לכל זוג אחר במדינת ישראל. משרדנו מתמחה, בין היתר, בליווי, ייצוג ייעוץ, ועריכת הסכמים ייחודיים לשמירת זכויותיהם של בני הזוג החד מיני במגוון רחב של סוגיות משפטיות.

דילוג לתוכן