דיני מקרקעין

משרדנו עוסק בדיני מקרקעין, תוך טיפול בסוגיות המגוונות, בייצוג דיירים בפרויקטים של התחדשות עירונית, עסקאות במקרקעין, הסכמים, פינוי נכסים וניהול נכסים. לרוב מדובר בסוגיות מורכבות וקריטיות ובהתמודדות עם מחלוקות הכרוכות בסכומי כסף גדולים מאד, ולכן מומלץ להתייעץ עם עורך דין המתמחה בתחום דיני המקרקעין בטרם, נקיטת כל צעד, מתן התחייבות ו/או חתימה על כל מסמך בקשר עם נכסי נדל”ן.

התחדשות עירונית

פרויקטים להתחדשות עירונית נועדו להתמודד עם אזורי מגורים ותיקים ו/או בלתי בטיחותיים, מתוך מטרה לחדש אזורים אלה, לשפר את ניראותם, למגן ולחזק את הבניינים, לשפר תשתיות ושטחים ציבוריים. במסגרת תמ”א 38 העניקה המדינה לבעלי בתים תמריץ כלכלי לחיזוק מבנים בדרך של הענקת זכויות בנייה מוגדלות, בהליך בירוקרטי מקוצר יחסית.

במסגרת פרויקטים של התחדשות עירונית בעלי הבתים מעניקים ליזמים ולקבלנים את רכושם, בדרך כלל רכושם היחיד או העיקרי, אלו הן זכויות הבנייה הצמודות לדירותיהם; וזאת בתמורה לשידרוג ביתם, בדרך של חיזוקו, שיפור מראהו, שיפור תשתיותיו ובניית תוספות, כגון חדר, מרפסת, ממ”ד. מבחינת היזם, הוא נהנה ממימוש זכויות הבנייה, בדרך של בניית יחידות דיור נוספות ומכירתן בשוק החופשי.

 

פרויקטים של התחדשות עירונית נמשכים לאורך מספר שנים, כאשר מצד הדיירים,  מהרגע הראשון יש לוודא מי הוא היזם ו/או הקבלן שעומד מול הדיירים, מהן התחייבויותיו כלפי הדיירים, מהן הערבויות שהוא מעמיד לטובתם וכיוב’, ועל כן רצוי ומומלץ שלדיירים יהיה ייצוג משפטי הולם ונפרד. מקובל כי שכר טרחתו של עורך הדין מטעם הדיירים משולם על-ידי היזם.

תחילתו של כל פרויקט התחדשות עירונית נעוצה בהסכמה בין הדיירים לביצועו ובחירת יזם מוסכם, והוא מאופיין באי-וודאות גדולה בה מצויים הדיירים, כאשר עד לסיומו עשויים הדיירים להיתקל בקשיים לא מעטים בתקשורת מול היזם ובשמירה על זכויותיהם.

משרדנו בעל ניסיון רב בייצוג דיירים במסגרת פרויקטים של התחדשות עירונית, אנו מעניקות שירות משפטי מקצועי, תוך עמידה על זכויות הדיירים ושמירה על רכושם, מתוך תפיסה שהכוח בידי הדיירים, והכל תוך מתן יחס, ליווי אישי וזמינות מירבית.

בטרם תקבלו כל החלטה מומלץ להיוועץ בעורך-דין מומחה בתחום דיני המקרקעין.

לתיאום פגישת ייעוץ, הנכם מוזמנים ליצור קשר עם משרדנו.

פינוי נכסים

במציאות החיים הישראלית, התרחיש שאדם ישוב לביתו לאחר חופשה ולא יוכל להיכנס לביתו משום שזר פלש אליו, החליף מנעולים ועושה בו מנהג בעלים- אינו תרחיש מופרך בכלל. בעלי נכסים רבים מוצאים עצמם במצב בלתי נתפס שבו נכסיהם, בשווי מליונים, הרשומים על שמם ושייכים להם על-פי כל דין, נתפסו על-ידי זרים אשר פלשו אליהם שלא כדין ובניגוד גמור לחוק.

הוראות החוק בסימן ב’ לפרק ג’ בחוק המקרקעין, תשכ”ט-1969 עניינן בהגנה על הבעלות והחזקה במקרקעין; כאשר החוק מעניק לבעל המקרקעין את הזכות לדרוש את מקרקעיו ממי שמחזיק בהם שלא כדין; זכות תביעה כנגד כל מי שאינו בעל זכות להחזיק במקרקעין; ולדרוש מכל אדם להימנע ו/או לסלק כל דבר שיש בו כדי להפריע לשימוש במקרקעין.

סעיף 18 (א) לחוק המקרקעין קובע כי אדם המחזיק במקרקעין כדין, רשאי להשתמש בכוח סביר כדי למנוע הסגת גבול או את שלילת שליטתו על המקרקעין השייכים לו.

סעיף 18 (ב) לחוק המקרקעין קובע כי אדם המחזיק במקרקעין כדין, רשאי להשתמש בכוח סביר כדי להוציא  להוציא מהם את מי שתפס את המקרקעין שלא כדין, וזאת בתוך 30 ימים מיום התפיסה.

החוק מגן על בעלי נכסים מפני ניסיון של אחרים לגזול מהם את נכסיהם וגם מפני מצב בו הנכס כבר נתפס ומצוי בו פולש זר. באופן חריג, המחוקק מעניק לבעל המקרקעין הרשאה לעשיית “דין עצמי”- לעשות שימוש בכוח סביר על מנת למנוע פגיעה בזכויותיו במקרקעין או להוציא ולפנות פולש.

חשוב לציין כי ניסיון לפנות את הפולש באופן עצמאי, כרוך בסיכון וחושף את בעל הנכס לנקיטת הליכים משפטיים נגדו, שכן במצב של פינוי עצמי תעלה מיד השאלה בעניין מידת הכוח שהפעיל בעל הנכס- אם היה סביר אם לאו, על כן יש להותיר את מלאכת הפינוי למשטרת ישראל. המשטרה תגיע לצורך פינוי הפולשים, בכפוף לכך שהיא שוכנעה כי טרם חלפו 30 ימים ממועד הפלישה, וכי בעל המקרקעין אכן זקוק לסיוע בפינוי הפולש.

במקרה בו חלפו 30 ימים ממועד תפיסת המקרקעין על-ידי הפולש, לא ניתן עוד לעשות שימוש בכוח סביר, ולצורך פינוי הפולש יש להגיש תביעה מתאימה לבית המשפט המוסמך. קביעת בית המשפט אליו תוגש התביעה תלויה בשאלה, מהו הסעד המבוקש, האם סילוק יד מן המקרקעין או הצהרה על זכויות במקרקעין?

חוק בתי המשפט (נוסח משולב), תשמ”ד-1984, מגדיר וקובע את סמכויותיהם של בתי המשפט השונים, ובמסגרת סעיף 51 לחוק העוסק בסמכויותיו של בית משפט השלום, נקבעה בסעיף 51(א)(3) סמכותו לדון בתביעות בדבר חזקה או שימוש במקרקעין. מעבר לכך שכל מה שלא נקבע תחת סמכותו של בית משפט השלום, נתון לסמכותו השיורית של בתי המשפט המחוזי, סעיף 51(א)(3) קובע מפורשות כי בית משפט שלום לא ידון בתביעות שעניינן חכירה לדורות ובתביעות אחרות הנוגעות למקרקעין.

בהתאם להלכה הפסוקה, כפי שנקבעה בע”א 510/82 חסון נ’ פלדמן, המבחן לקביעת הערכאה המשפטית המוסמכת לדון בתביעה פלונית בענייני מקרקעין, אינו “מבחן מהות הסכסוך”, אלא “מבחן הסעד”, כלומר בית המשפט המוסמך להורות על מתן הסעד לו עותר בעל המקרקעין. ככל שבעל המקרקעין נדרש לפינוי הפולש ועותר כנגדו לסילוק יד, עליו להגיש תביעתו לבית משפט השלום. ככל שהסעד הנדרש הינו להצהרה על זכויותיו ו/או בעלותו על המקרקעין, על בעל המקרקעין להגיש תביעתו לבית המשפט המחוזי, אשר מוסמך לדון בתביעות בעלות על מקרקעין.

ייתכנו מקרים בהם במסגרת תביעה לסילוק יד, מתעוררות מחלוקות באשר לבעלות על המקרקעין ו/או באשר לקיומן של זכויות לשני הצדדים ו/או העדפת זכויותיו במקרקעין של צד אחד על פני זכויותיו של הצד השני- מחלוקות הנתונות לסמכותו של בית המשפט המחוזי. בעניין זה יצויין כי מצב כזה יכול להיווצר בנקל, בין היתר לאור הוראותיו של סעיף 19 לחוק המקרעין, הקובע כי בית המשפט הדן בתביעות לסילוק יד, מוסמך לדון בזכויות שני הצדדים בעת ובעונה אחת, כך שבמסגרת תביעה לסילוק יד, תיתכן מחלוקת שאינה בסמכותו של בית משפט השלום.

בהתאם להלכה הפסוקה, הכלל הוא שהסעד הטפל הולך אחר הסעד העיקרי- כלומר ככל שבמסגרת תביעה לסילוק יד מתעוררת מחלוקת באשר לבעלות על המקרקעין ו/או כאשר בעל המקרקעין עותר הן לסילוק יד והן לקביעת בעלותו על המקרקעין ו/או העדפת זכויותיו בהם, בית המשפט המוסמך הינו בית המשפט המחוזי.

מקרה אחר נפוץ בו נדרשים בעלי מקרקעין לתביעות פינוי, הינו תביעה לפינוי מושכר, במסגרתה נאלצים בעלי הנכסים להתמודד עם זרים אשר פולשים לנכסיהם ומחזיקים בהם שלא כדין, וחמור מכך עם שוכרים שהורשו על-ידי בעלי הנכס להחזיק בו, אך בשלב מסויים מחזיקים את הנכס שלא כדין.

משרדנו בעל ניסיון רב בייצוג וניהול הליכים משפטיים בתביעות בעלות, סילוק יד ו/או פינוי מושכרים בערכאות המשפטיות השונות. אנו מעניקות שירות משפטי מקצועי בהתאם לנסיבותיו של כל מקרה בהתאם לרצון הלקוח, תוך מתן יחס, ליווי אישי וזמינות מירבית. אנו מאמינות כי כל לקוח הוא עולם ומלואו, ומשרדנו מתכנן בקפידה ומראש את ההליכים המשפטיים שנכון לנקוט, תוך ניהול התיק בחוכמה ובמקצועיות, ובהתאם לדין הנוהג.

בטרם תקבלו כל החלטה מומלץ להיוועץ בעורך-דין מומחה דיני המקרקעין.

לתיאום פגישת ייעוץ, הנכם מוזמנים ליצור קשר עם משרדנו.

עסקאות נדל”ן

מעצם טיבן, בעסקאות נדל”ן מעורבים סכומי כסף נכבדים, בין אם מדובר בעסקאות קומבינציה, קבוצות רכישה, נדל”ן עסקי או מכר דירת מגורים יחידה. התנהלות לא נכונה בביצוע עסקת נדל”ן, הסכם שלא נערך כראוי וכל טעות קטנה עלולים להיות קריטיים מבחינה כלכלית. על כן, לקראת כל עסקה פוטנציאלית במקרקעין רצוי ומומלץ להתייעץ עם עורך דין מתמחה בתחום ולא לבצע כל פעולה ללא ייצוג וליווי משפטי.

משרדנו מתמחה בעסקאות נדל”ן לרבות עסקאות מורכבות, תוך מתן ייעוץ וליווי לקוחותינו החל משלב איתור עסקאות נדל”ן עד לביצוען, על כל השלבים המתחייבים בכל עסקה.

לפני כל עסקת נדל”ן יש לערוך בדיקות מקדמיות, הן מצד המוכר והן מצד הקונה, במסגרתן יש לוודא את זהותו של כל צד, מצבו הפיננסי, מצב הנכס מושא העסקה מכל בחינה שהיא: פיזית, משפטית, תכנונית, רישומית, חיובי המס, זכויות צד ג’ וכיוב’. ללא ביצוע הבדיקות המקדמיות לא ניתן לתת אור ירוק להמשך ביצוע העסקה.

בשלב הבא, לאחר אישור העסקה, יש לנהל משא ומתן בנחישות וביעילות להשגת התנאים הטובם ביותר לביצוע העסקה, לרבות שווי העסקה, לוח תשלומים, לו”ז לביצוע העסקה וקביעת ההגנות והבטוחות הנדרשות בכל מקרה ובנסיבותיו.

בתום שלב המשא ומתן, יש לערוך הסכם מפורט ומקיף, הכולל את כל ומלוא ההסכמות והתנאים במסגרת העסקה, כאשר ניסוח ההסכם, אופן עריכתו ועריכת המסמכים הנלווים לו חשובים מאד, שכן הם מהווים את המסגרת והבסיס המשפטי לעסקה. אי עריכת הסכם באופן מקצועי על -ידי עורך דין מומחה בתחום רשות מקרקעי ישראל, עלולה להוביל לנזקים כלכליים מיותרים.

ככלל, עסקת נדל”ן מסתיימת ברישומה במרשם הרלבנטי, למשל: רשות מקרקעי ישראל, לשכות רישום המקרקעין, חברות משכנות וכיוב’, וזאת לאחר שהצדדים לעסקה מילאו את התחייבויותיהם ההדדית ועמדו בחובותיהם כלפי הרשוית בקשר עם העסקה, לרבות תשלומי מיסים. הליך הרישום כרוך במסמכים רבים, התנהלות מול רשויות והמצאת אישורים, ולעתים כרוך בקשיים.

משרדנו בעל ניסיון רב בייצוג דיירים במסגרת פרויקטים של התחדשות עירונית, אנו מעניקות שירות משפטי מקצועי, תוך עמידה על זכויות הדיירים ושמירה על רכושם, מתוך תפיסה שהכוח בידי הדיירים, והכל תוך מתן יחס, ליווי אישי וזמינות מירבית.

בטרם תקבלו כל החלטה מומלץ להיוועץ בעורך-דין מומחה בתחום דיני המקרקעין.

לתיאום פגישת ייעוץ, הנכם מוזמנים ליצור קשר עם משרדנו.

יש לכם שאלות? רוצים להתייעץ איתנו?

השאירו פרטים ונחזור איכם בהקדם