גישור והסכמים

אנשים רבים נתקלים במהלך החיים במחלוקות ומשברים אישיים, משפחתיים ואחרים, למשל סכסוכים עסקיים, סכסוכי שכנים, סכסוכי עבודה וכיוב’, אשר רצוי להתמודד עימם בצורה מיטבית, תוך צמצום ההשפעה על שגרת חיינו.

הליך גישור הוא אפשרות מקובלת לפתרון סכסוך בין צדדים פרטיים או גופים בדרכי שלום, בהידברות וניהול משא ומתן, במטרה להגיע להסכם שמקובל על הצדדים כדרך לסיום הסכסוך ביניהם.

הליך הגישור מעוגן בסעיף 79ג לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), תשמ”ד-1984, ובתקנות בתי המשפט (גישור), תשנ”ג-1993 אשר הותקנו מכוח החוק.

חשיבותו הרבה של הליך הגישור נובעת בעיקר מעצם היותו הליך אשר לכל אורכו תלוי ברצון הצדדים, כלומר שבכל שלב של הליך הגישור, כל אחד מהצדדים יכול להפסיק את הגישור ולהעביר את פתרון הסכסוך וההכרעה בו לבית המשפט.

מהות הגישור

בתקנה 1 לתקנות הגישור “מגשר” מוגדר כמי שתפקידו לסייע בידי בעלי הדין להגיע להסדר גישור מתוך ניהול משא ומתן חופשי, בלי שיש בידו סמכות להכריע בו; כלומר תפקידו של המגשר בהליך הוא לסייע לצדדים להציף את הנושאים שבמחלוקת, לברר אותם, לנהל הידברות ומשא ומתן בין בעלי הדין, במטרה להגיע יחד לפתרון מוסכם, תוך איזון בין האינטרסים של הצדדים באופן שמקובל עליהם.

המגשר הוא גורם נייטרלי, אין לו עניין ו/או אינטרס בסכסוך, אין לו סמכות לקבוע את תוצאת הגישור ו/או להכריע בו. המגשר יכול להציע לצדדים דרכים לפתרון הסכסוך ו/או פשרה, אך ההחלטה לעולם נתונה בידי הצדדים, כך שתפקידו של המגשר לסייע לצדדים להידבר ולברר את המחלוקת, לתווך ביניהם ולנהל את ההליך בתקשורת פתוחה ונכונה שתוביל להסכמות בין הצדדים ולסיום הסכסוך בהסדר גישור.

תקנות הגישור מטילות על המגשר חובות שונות, ביניהן נקבעה בתקנה 5 (א) חובתו של המגשר לנהוג בהגינות, בתום לב וללא משוא פנים בעת מילוי תפקידו.

החוק קובע הוראת חיסיון לגבי הליך גישור, אשר חל על כל המתרחש והנאמר במסגרת הגישור, לרבות מסמכים ו/או הצעות פשרה ו/או הסכמות וכיוב’. מטרת החיסיון היא לאפשר לצדדים להתנהל בפתיחות ובשקיפות ולהגיע לפתרון הנכון עבורם- פתרון אשר מחד, יאפשר לצדדים לנהל מערכת יחסים תקנית גם בהמשך; ומאידך,  להגן על הצדדים לגישור מפני שימוש לרעה על-ידי מי מהם לצורך השגת יתרון משפטי, במקרה בו הגישור לא צלח והסכסוך הגיע לפתחו של בית המשפט.

מעבר לכך שהליך הגישור נהנה מחיסיון, תקנה 5 (ה) מטילה על המגשר חובת סודיות- “המגשר לא יגלה כל מידע שנמסר לו במהלך הגישור למי שאינו צד לגישור”. חובת הסודיות אינה חיסיון, אלא איסור ספציפי החל על המגשר לגלות מידע שהגיע לידיו במסגרת מילוי תפקידו, וזאת גם אם המגשר נדרש להעיד בפני רשויות המדינה, למשל משטרה, רשויות המס או בית המשפט- במקרה כזה החיסיון נועד למנוע את חשיפת המידע בהיותו בלתי קביל.

יתרונות הליך הגישור

1. הליך הגישור הינו הליך חסוי – תוכנו של הליך הגישור מוגן בחיסיון ולא ניתן לעשות שימוש במידע מתוך הליך הגישור כנגד אחד מהצדדים. דהיינו, במקרה שהגישור יופסק והסכסוך בין הצדדים יגיע לפתחו של בית המשפט, לא ניתן יהיה לטעון כנגד הצד השני על סמך דברים שנאמרו בהליך הגישור.

2. הצדדים הם אלו ששולטים בהליך וקובעים מה יקרה בעתיד – הסדר הגישור שמסכימים עליו הצדדים הינו פרי מאמציהם, המשקף את הסכמותיהם והאינטרסים של הצדדים, תוך שהם בוחרים ליישב ולפתור את הסכסוך ביניהם בדרך של גישור. הצדדים בוחרים את המגשר, יש להם יכולת לשלוט על משך הגישור, ואין גורם אחר שמכתיב את התוצאה או מחליט עבורם.

3. חיסכון ניכר בזמן ובכסף – במסגרת הליך גישור, הצדדים יכולים ליישב ולפתור את הסכסוך ביניהם בזמן קצר יחסית, וזהו יתרון עצום לעומת ניהול הליך משפטי שעשוי להימשך חודשים ארוכים ואף שנים. כמו כן, הצדדים נדרשים לתשלום לגורם אחד- המגשר, ובד”כ חולקים ביניהם את שכר טרחתו, זאת במקום שכל צד ישלם לעורך דין מטעמו, בין אם לצורך ניהול משא ומתן ובין אם לצורך ניהול הליך משפטי ארוך.

4. המגשר אינו כפוף לסדרי הדין ולדיני הראיות – הליך הגישור הוא הליך לא פורמלי, כך שבניגוד להליכים המתנהלים בבית המשפט, הליך גישור אינו כפוף לסדרי הדין והראיות. דרך זו מאפשרת למגשר להציע לצדדים פתרונות יצירתיים ליישוב הסכסוך, המתאימים להם באופן אישי ובהתאם לנסיבותיו של הסכסוך.

5. הליך הגישור מתנהל באווירה נינוחה, הדדית וחיובית – כניסתם של הצדדים להליך הגישור מתוך רצונם ובחירתם החופשית, לרוב מביאה עימה הלך רוח חיובי והדדיות, דבר אשר מאפשר את יישוב הסכסוך ופתרונו ביתר קלות ואף בזמן קצר.

בשנים האחרונות הליך גישור הפך למקובל ונפוץ מאוד בפתרון סכסוכים במגוון תחומים, ביניהם: סכסוכים בדיני משפחה (גירושין, ירושה ועוד), סכסוכי עבודה, סכסוכי שכנים, סכסוכים בין צרכן לעסק, סכסוכים עסקיים וסכסוכים מול גופים ורשויות.

הגישור הינו כלי ראוי ונכון ליישוב ולפתרון מחלוקות וסכסוכים מכל מין וסוג, ובתנאי שהצדדים מסכימים להליך, ומוכנים ליטול בו חלק פעיל, כן ואמתי לצורך הצלחתו.

חלק בלתי נפרד מה”אני מאמין” של מייסדות המשרד, הינו פתרון סכסוכים וסיומם בדרכי שלום על-ידי ניהול הליך גישור כהליך יעיל, קצר יחסית ונכון עבור הצדדים, תוך הותרת אפשרות לקיום יחסים בין הצדדים בעתיד, וסיום הסכסוך בעריכת הסכמים המנוסחים באופן משפטי מקצועי, מדויק ונכון.

 

עו”ד שירן כהן דניאל – בעלת הסמכה כמגשרת עם התמחות בגישור במשפחה

גישור משפחתי נדרש בעת מחלוקות במשפחה, למשל: סכסוכי ירושה, סכסוכי אחים, סכסוכים בין הורים וילדים, מחלוקות בין בני זוג לפני הסכם ממון, סכסוכי גירושין ו/או בהליך שלום בית.

עו”ד כהן דניאל בעלת ניסיון מקצועי רב בניהול גישורים בתוך המשפחה בהצלחה רבה, תוך אמונה כי גישור בתוך המשפחה חשוב ומהותי טרם נקיטת הליכים משפטיים, בעיקר נוכח הצורך בשמירה על יחסים תקינים וניהול חיי שגרה משפחתיים גם לאחר המשבר ו/או הפירוד ו/או הגירושין.

מגשר מוסמך, מקצועי ובעל ניסיון עשיר בתחום דיני המשפחה משמש כיועץ למציאת פתרונות מתאימים, מסייע לצדדים לפתור את המחלוקות ביניהם בדרך של פשרות הדדיות ויצירתיות, באופן הנכון להם והמוסכם על ידם, תוך זיהוי הרגישויות של כל אחד מהצדדים, פירוק העכבות והקשיים המונעים מהם להגיע להבנות ולהסכמות לטובת המשפחה בכללותה ולטובת הצדדים.

חשוב לזכור – המשפחה והתא המשפחתי נשארים איתנו גם בחלוף הסכסוך ויש לשמר ולשמור על יחסים תקינים וניהול שגרת חיים תקינה, בפרט כאשר מעורבים קטינים.

לכלי הגישורי יתרונות רבים, כאשר אחד היתרונות המרכזיים הוא העובדה כי הצדדים לגישור הם שייקבעו את פסק הדין בעניינם, בהתאם לצרכי המשפחה הספציפית ונסיבותיה.

בתחום דיני המשפחה, על כל רבדיו, נכונים הדברים ביתר שאת, שכן לכל משפחה יש את הייחודיות שלה והנסיבות הספציפיות, ואין משפחה אחת דומה לאחרת.

עו”ד ענבל גבריאלי – בעלת הסמכה כמגשרת בתחום גישור אזרחי מסחרי

עו”ד גבריאלי מאמינה כי כל סכסוך אזרחי מכל מין וסוג שהוא, לרבות סכסוכים עסקיים, סכסוכי שכנים, סכסוכים כספיים וכיוב’, ניתן ליישוב באמצעות גישור, תוך ניהול משא ומתן יצירתי ופורה המוביל לסיום הסכסוך בהתאם לרצון הצדדים.

הבחירה בהליך הגישור לפני ו/או במקום ניהול הליכים משפטיים וניהול הגישור באסטרטגיה הנכונה לכל מקרה ומקרה, הינה הדרך המיטבית לפתרון הסכסוך ביעילות, בזמן קצר יחסית, בעלויות מופחתות ותוך שמירה על יחסים תקינים בין בעלי הדין.

חשיבותו של הליך גישור נובעת מכניסת הצדדים להליך מרצון ומיכולתם לנהל ולנווט את ההליך תוך התאמתו לנסיבות הסכסוך ולאופי הצדדים, מבלי להיות כפופים לסדרי דין מחייבים.

לשיטתנו, מתפקידו של מגשר מקצועי, לזהות את נקודות התורפה של הצדדים, להבחין בדקויות הסכסוך ולהוביל את הצדדים לניהול משא ומתן פורה ולבחירת הפתרון המיטבי עבורם, תוך ניווט הליך הגישור באסטרטגיה הנכונה, הצעת חלופות שונות ליישוב הסכסוך ועריכת הסדר גישור ממצה ומקצועי.

עו”ד גבריאלי בעלת ניסיון רב בניהול גישורים ופתרון סכסוכים אזרחיים עסקיים מורכבים במקצועיות ובהצלחה רבה, מתוך אמונה כי טובתם של הצדדים המסוכסכים, לנסות להביא לפתרון הסכסוך בדרכי שלום, טרם נקיטת הליכים משפטיים, ככל שהדבר אפשרי בהתאם לנסיבותיו של כל מקרה ומקרה.

משרדנו בעל ניסיון רב בניהול הליכי גישור בתחום המשפחה ובתחום האזרחי מסחרי, אנו מעניקות שירות משפטי מקצועי בהתאם לנסיבותיו של כל מקרה בהתאם לרצון הלקוח, תוך מתן יחס, ליווי אישי וזמינות מירבית.

אנו מאמינות כי כל לקוח הוא עולם ומלואו, ומשרדנו מתכנן, מנווט ומנהל כל תיק בחוכמה ובמקצועיות, בהתאם לנסיבותיו הספציפיות של כל מקרה ומקרה ולדין הנוהג.

בטרם תקבלו כל החלטה מומלץ להיוועץ בעורך-דין ומגשר מוסמך.

לתיאום פגישת ייעוץ, הנכם מוזמנים ליצור קשר עם משרדנו.

יש לכם שאלות? רוצים להתייעץ איתנו?

השאירו פרטים ונחזור איכם בהקדם

דילוג לתוכן